Těsnící páska do oken KB 125

Těsnění spár oken, dveří, spojů součástí a oddělení

➜ alternativa pro velké spáry: těsnicí konopí volně ložené
➜ alternativa pro srubové domy: sibiřská těsnicí páska
➜ alternativa: izolační pásky v dřevěných rámových konstrukcích
➜ alternativa: vzduchotěsnění u štítových spojů
➜ dřevěný rám

Těsnění znamená utěsnění. V minulosti se zejména lodní trupy utěsňovaly konopím.

Pro vzduchotěsné utěsnění spár a spojů (dřevo/zdivo, dřevo/hlína, dřevo/dřevo) se používá konopná kalamitní páska.
Vzduchotěsné uzavření spoje zůstává otevřené difúzi.
Vzduchotěsnost vyžaduje uzavření s přiléhajícím materiálem a je splněna materiálovým uzávěrem v kombinaci s hliněnou pastou HL-SL.

Vláknitá páska v kartonu; cca 300 m; PU: 10 kg

 • Spáry oken a dveří
 • Střešní/štítová spára: zdivo/dřevo
 • Srubová konstrukce: dřevo/dřevo
 • Polodřevěná konstrukce: dřevo/hlína
 • Průchody potrubí a jiných rozvodů

 

Spára utěsněná konopnou teletní páskou se může snadno přizpůsobit změnám šířky spáry souvisejícím s materiálem, aniž by došlo k úniku, protože materiály z konopných vláken jsou velmi pružné.

Doporučení pro instalaci

Okna a dveřní rámy je třeba před utěsněním mechanicky ukotvit obvyklým způsobem. Pokud je dodatečně požadováno utěsnění tmelem, musí být ponechán dostatečný prostor pro zásypový profil a tmelovou spáru.

 • Nejdříve přilepte rám i spoje hliněnou pastou HL-SL.
 • Pomocí špachtle nebo spárovacího hladítka vtlačte konopně-tmelovou pásku do spáry.
 • Dbejte na to, aby ve spáře nezůstaly žádné dutiny.
 • Konopně-kalfovou pásku je třeba vjíždět po vrstvách a velmi pevně ji zhutnit.
 • Nakonec se vnější konopný povrch spáry na vnitřní i vnější straně vydatně vyplní hliněnou pastou HL-SL, podobně jako tenká maltová omítka.

Vzduchotěsná okenní spára

Pro vzduchotěsnou spáru je nutné natřít nenatřené rámy hliněnou pastou. Po odvápnění spáry se spára vzduchotěsně uzavře silnou vrstvou hliněné pasty na obou stranách.

Vzduchotěsnosti podle měření přetlaku 50 Pa okenní spáry s konopnou páskou Kalfater lze v zásadě dosáhnout u lakovaných dřevěných rámů, plastových rámů a hliníku, ale je třeba ji v jednotlivých případech ověřit nebo dohodnout s výrobcem. Hliněná pasta nemá žádný lepicí účinek na plasty a hliník.

Formát dodávky

 • Calfater tape: 10 kg – Vláknitá páska cca 300 rm v kartonu
 • HL-pěnidlová pasta: 1 kg / 10 kg suchého prášku

Rozsah:

Pro cca 9 oken (1 m x 1,4 m / 6 cm rám) se spárou 1,5 cm.
VE HL-Lehmkleister = 1 kg pro cca 1 okno s oboustrannou silnou spárou.
VE HL-lepicí tmel = 10 kg pro cca 9-10 oken se silnou spárou na obou stranách.

Poznámka k výpočtu:
Příklad: okno, 5 obvodových metrů (1,25 x 1,25): do spáry o tloušťce 1 cm pevně vtlačte 5 vrstev pásky Kalfater (dodaný karton). Pracovní doba: cca 6-7 minut. Poté naneste spárovací hmotu (HL-Lehmkleister) pomocí spárovacího hladítka. Pracovní doba cca 6-7 minut.

Pomůcka pro rozhodování:
Kalfaterova páska pro spáry 5 mm – 15 mm.
➜ volné kalfaterové vlákno pro spáru 15 mm – 30 mm.
Upozornění: V případě, že se jedná o výrobek, který je v rozporu se zákonem, je třeba jej použít k výrobě:
Stopfhanf ST není vhodný jako materiál na spáry.

Hliněná pasta

Hliněná pasta HL-SL 1 kg se smíchá s 1,5 litru vody, aby byla stěrkovatelná. Balení 10 kg se smíchá s 15 litry vody.
Je nutná doba bobtnání 1 hodinu.
Je třeba, aby měla konzistenci vhodnou pro stěrkování.

Pozor:
Hliněnou pastu HL-SL lze používat POUZE 24 hodin po namíchání.
Připravte pouze takové množství Lehmkleisteru, které bude použito během jednoho pracovního dne.


Vzduchotěsné spojení se zdivem a surovým dřevem:
Hloubka spáry min. 50 mm, hrubé povrchy,
b) spoj se dřevem natřete přípravkem HL-Lehmkleister,
c) naneste těsně zhutněnou těsnicí pásku, 200 kg/m²,
d) vyplňte vnější povrch spáry hliněnou pastou, podobně jako tenký nátěr omítky.
e) na suchou omítku z hliněné pasty naneste povrchovou úpravu omítkovou maltou (vápennou nebo hliněnou omítkou).

Stavebně fyzikální vlastnosti  
tepelná vodivost a = 0,341 mm2/s
Hodnota přenosu tepla (statická) λ = 0,048 W/mK
Hodnota tepelné ztráty (dynamická) 1/b = 0,014 m²K/W√s
difuzní odpor vodní páry u = 20
délkový odpor průtoku 20 mm 6,4 kPa s/m²
třída požární ochrany C – s2, d0
hustota 200 kg/m³
Úplné prohlášení konopná vlákna