Izolační omítka HL DU 04

Izolační omítka *vnitřní HL-DU 04

 

Akustická omítka + vnitřní izolace do 50 mm

➜ Stěnové vytápění v izolační omítce
➜ Pomocná omítka
➜ Opravná omítka
➜ Jemná omítka
➜ Pokyny pro montáž

 

Izolační sálavé teplo

S izolační omítkou HL-DU04 se výrazně zvýší povrchová teplota stěn.
Sálavé teplo nepřechází do pevné stěny, ale ohřívá místnost.

 

Zvuková izolace

Díky pohlcování zvuku konopím a zkrácení doby dozvuku je izolační omítka dobrou akustickou omítkou.

Tepelná izolace

Tepelná izolace konopných stavebních materiálů je každopádně jasná.

Základní nátěr

  • Základní omítka na LLS 400
  • na klinkerové nebo cihlové zdi
  • na starých hliněných stěnách nebo klenutých stropech (podkladový nátěr HL-Haftputz)
  • na rákosový omítkový podklad nebo na desku z kysaného zelí
    Osazovací omítka stěnového vytápění

Stěny dobré, vše dobré

Zcela odstraňte zbytky starých nátěrů a omítek!
Klinkerové nebo cihlové stěny před omítáním důkladně očistěte vodou. K jejich vyčištění přispívá i navlhčení.
V každém případě stěny důkladně očistěte od prachu.

Nejprve smíchejte 25 kg hotové směsi s 15 litry vody. Po nabobtnání přidejte další vodu (až 5 litrů), aby byla krémovitá.
Pokud bude malta příliš tekutá, bude ze stěny stékat.

Pro práci s omítacím strojem nebo s omítací pomůckou musí být hmota poněkud tekutější.

Naneste dvě vrstvy od 25 mm; na stabilní, dobře přilnavý podklad.

Na očištěný povrch naneste HL-DU 04 pevně hladicí stěrkou. Před nanesením finální omítky je nutné úplné zaschnutí. Po zaschnutí povrch očistěte hladítkem, abyste odstranili uvolněné částice.

Stavebně fyzikální vlastnosti  
tepelná vodivost a = 0,099 mm2/s
Hodnota přenosu tepla (statická) λ = 0,095 W/mK
Hodnota tepelné ztráty (dynamická) 1/b = 0,003 m²K/W√s
difuzní odpor vodní páry u = 20
hustota (suchá) ρ = 700 kg/m³
Úplné prohlášení konopí, hlína, písek

Rozsah:

Jedno balení s 25 kg vystačí na cca 2 m² při tloušťce omítky 1,5 cm.
Při delší době schnutí se mohou na povrchu objevit krystalky soli. Ty je třeba před dalším zpracováním smést.

Izolace o tloušťce nad 25 mm se musí vždy nanášet ve dvou nebo více vrstvách.
Vždy na stabilní, dobře přilnavé podklady.

HL-DU 04 je vhodný pouze jako stropní omítka v tloušťce maximálně 10 mm.

Doporučuje se základní nátěr naší lepicí omítkou.

HL-DU 04 je vhodný pro omítací stroje. Musí být upravena na odpovídající vlhkost. Pozornost je třeba věnovat bobtnavosti. Zvolte prosím omítací stroj s předmíchávačem.

Suchá omítka má velmi otevřené póry. Praskliny při schnutí jsou zcela běžné v závislosti na tloušťce omítky.

Izolace doby dozvuku:

Je třeba poznamenat, že tvrdá povrchová omítka opět oslabuje izolaci doby dozvuku. Lepších výsledků dosahuje tenká jemná omítka.