Izolace stěn

LLS 400 – polosuchý

polosuchá aplikace s 5-6 l vody na pytel.

➜ Izolace stěn
➜ Sádrokartonové desky
➜ Příčky
➜ Vytápění stěn na LLS 400, zapuštěné do hlíny
➜ Alternativa: konstrukce ze zemní vlhkosti
➜ Pokyny pro instalaci

Izolační výplň s aktivační vodou

 • za stavební deskou z konopné hlíny
 • za rákosovým podkladem omítky
 • za lehkou stavební deskou z dřevité vlny (deska z kysaného zelí).
 • za obkladovou vrstvou z hliněných tvárnic
  od tloušťky izolace 60 mm

Polosuché

 • nanášet po vrstvách za podkladní omítku nebo suché stavební desky.
 • odstranit všechny dutiny krumpáčem na beranidlo
 • přidejte 5 – 6 litrů vody/ pytel pomocí hladítka, ne méně.

Množství vody 5 – 6 litrů na pytel nečiní z izolační výplně vlhký materiál. Je to pouze dostatečné množství vody k aktivaci počáteční vazebné síly v hlíně. Pokud při pozdějším omítání na podkladní omítku pronikne do materiálu více vody, dojde k další aktivaci vazebné síly hlíny.

Zpracování

Nejprve se namontuje nosná konstrukce. Tato podkonstrukce musí podpírat omítkový základ. Podkonstrukce se buď připevní ke stěně, nebo je nahoře a dole volně stojící (jako příčka).
Vhodná pro téměř všechny difuzně otevřené podkladní omítkové systémy, jako jsou rákosové rohože, konopno-jílové stavební desky HL-BP 14/22 nebo dřevovláknité desky.
Jeden sáček LLS 400 se plní za podkladní omítku po jednotlivých vrstvách. Je třeba dbát na to, aby nevznikly dutiny. Na jednu vrstvu nasypte cca 10 cm LLS 400.

 • Zhutněte LLS 400 pomocí konopného jílového krumpáče.
  Pomocí střapce rovnoměrně rozetřete vodu na LLS 400.
 • Rozdělte tak, aby bylo dosaženo cca 10 cm izolace na jeden pracovní krok.
 • Na jeden pytel je třeba nanést nejméně 5 litrů vody na LLS 400. Vrstvu po vrstvě – cca 10 – se nasype LLS 400, navlhčí se vodou, vytáhne se omítkový podklad a položí se.
 • Pro vrchní úpravu a komplikované spoje se LLS 400 připravuje vlhký až k podkladu – usnadňuje to vyplňování nad hlavou a v obtížných místech.

 

Pokyny výrobce pro vlhčení

Na zhutněný LLS 400 je třeba nanést nejméně 5 l vody na 66,6 l pytel.
Za rákosový podklad omítky, hliněnou sádrokartonovou desku nebo za „zelnou desku“.

Omítka nebo izolační omítka

Nakonec se stěna omítne, aniž by se muselo čekat nebo schnout. Doporučujeme konopně-hliněnou izolační omítku HL-DU 04, ale je možné použít i naši hliněnou základní omítku 02 nebo vápennou omítku.

U otevřené podkladní omítky – stejně jako u rákosové rohože 70 – proniká vlhkost z omítkové malty do izolace. To je žádoucí. Tato voda navíc aktivuje adhezní účinek jílu.

Vytápění stěn

Stěnové vytápění se pokládá přímo na sádrovou podkladovou rohož bez čekání a bez doby schnutí. Při následném omítání trubek stěnového vytápění je třeba dodržovat montážní pokyny výrobce stěnového vytápění.

Stavebně fyzikální vlastnosti  
tepelná vodivost a = 0,111 mm2/s
Hodnota přenosu tepla (statická) λ = 0,074 W/mK
Hodnota tepelné ztráty (dynamická) 1/b = 0,004 m²K/W√s
specifická tepelná kapacita c = 1,5 kJ/kg K
třída požární ochrany A
difuzní odpor vodní páry u = 4-5
hustota (suchá) ρ = 420 – 450 kg/m³
Úplné prohlášení Konopné hobliny, konopná vlákna, jílový prášek