Konopná vlna HDW-FS60

Konopí volně ložené HDW FS 60
➜ Pokyny pro montáž
➜ Plochá střecha zvenčí / sklon střechy do 25°
➜ Návrh podkroví
➜ Prefabrikace v truhlářském centru
➜ Napojení na komín
➜ Ochrana proti odkapávání

Pro studené střechy, šikmé podlahy a ploché střechy

  • FS 60: Upínací vlna ze středně dlouhých vláken
  • vysoký vratný moment
  • má tendenci matovat
  • žádné řezání, žádné zbytky

Rozetřete hráběmi nebo hrabičkami

Balíky jsou předem zhutněné. Po otevření balíků a přemístění materiálu se volně ložené konopí FS samo upraví.
Oddělování vláken není nutné.

V rozích a na spojích lze Schütthanf FS 60 upnout bez použití síly. V ostatních případech stačí materiál rozprostřít hrabicemi nebo hráběmi. Vláknitý materiál je třeba alespoň jednou posunout.

Budujte co nejotevřenější difuzní pole! Zpravidla lze upustit od fólií a syntetických parotěsných zábran.

Při rozprostírání by se vlákna neměla oddělovat, jinak vznikne zdánlivý objem, který se během 4 týdnů opět zmenší na podmíněný rozměr usazení. Takové usazení je při prostém rozprostření nemožné.

Objem se udržuje na předepsané hustotě po mnoho desetiletí. Za to je zodpovědný vysoký obnovovací moment.

Doporučuje se, aby byl veškerý dříve vypočtený izolační materiál umístěn v podkroví. Jakmile je veškerý materiál zcela rozprostřen, jedná se okamžitě o kontrolu tepelné izolace odolné proti usazování.

Při rozprostírání materiálu Schütthanf FS 60 používejte protiprachovou masku.
Konopí má přirozeně hořké látky, které brání bakteriím, plísním, parazitům a dalším predátorům.
Proto: Používejte prosím protiprachovou masku. Podle našeho názoru postačí při přímých izolačních pracích látková nebo běžná maska. Na vlastní zodpovědnost se bez ní obejdete mimo uzavřené místnosti a při vysoké vlhkosti.
Balíky jsou spojeny dráty s ostrými konci. Používejte prosím rukavice.

Stavebně fyzikální vlastnosti  
certifikovaný stavební materiál EAD-ETA-01/0016
tepelná vodivost a = 0,341 mm2/s
Hodnota přenosu tepla (statická) λ = 0,046 W/mK
Hodnota tepelné ztráty (dynamická) 1/b = 0,013 m²K/W√s
specifická tepelná kapacita c = 2,2 kJ/kg K
třída požární ochrany C-s2.d0 a C-s3.d0
Stupeň zvukové pohltivosti při tloušťce izolace 3,5 cm a = 0,55 (H)
sorpce vlhkosti 3,89 kg/m²
délkový odpor průtoku 1,2 kPa s/m²
difuzní odpor vodní páry u = 4
Úplné prohlášení 100% konopí (bez přísad)
hustota ρ = 60 kg/m³
ETA-01/0016  
Chování při požáru na dřevěném podkladu Eurotřída C-s2, d0
Chování při požáru na CaSi substrátu Euroklasse C-s3,d0
Odolnost proti napadení plísní třída 3
Nominální vypočtená hodnota tepelné vodivosti λD = 0,049 W/mK
krátkodobý příjem vody 60 kg/m³ – 3,89 kg/m²
odolnost proti korozi NPD
Nastavení chování v případě vibrací sv = 0 %
Nastavení chování pomocí vibrací sc = 0 %